Terug naar portfolio

Passie voor Leren is een door het ministerie van OCW erkende academische opleidingsschool (AOS), een samenwerkingsverband van drie scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs en twee lerarenopleidingen: een eerstegraads en een tweedegraads opleiding. Het partnerschap ziet het vormgeven van de AOS als een ingrijpende vernieuwing die op alle niveaus gevolgen heeft voor de processen van leren, onderwijzen en opleiden. Doel van het partnerschap is het leren van leidinggevenden, opleiders, leraren in opleiding én zittende leraren krachtig te bevorderen. Hiervoor worden allerlei tools en programma’s ontwikkeld onder andere het werkplekleren voor studenten in de diverse stadia van hun lerarenopleiding.

Faktor40 ontwikkelde in samenwerking met Job Kuipers van Lab J een huisstijl en website welke hoofdzakelijk gebruikt gaat worden om alle informatie te delen tussen bestuurders, opleiders, coördinatoren, begeleiders en studenten van de instituten en de scholen die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband Passie voor Leren.