Terug naar portfolio

Faktor40 verzorgde voor Ron Jacobs, corporate filosoof van www.rafjacobs.nl het ontwerp en visualisatie voor het nieuwe logo van het Center for Informal Leadership met bijbehorende animatie. Informele netwerken staan centraal op dit internationaal platform en denktank.