Terug naar portfolio

De Alliantie bestaat uit zeven scholen. Deze scholen hebben elk een eigen profiel, sfeer en klimaat en werken aan de toekomst van leerlingen. Daarbij gaat het om goed onderwijs, maar ook om verantwoord burgerschap. Zorg voor de leerling is kenmerkend voor deze scholen, met aandacht voor schoolklimaat, pedagogische aanpak en veiligheid voor leerlingen en personeel.

Faktor40 ontwikkelde een posterserie voor de Alliantie Werkplaats waarin zij communiceert over activiteiten, workshops en opleidingen.